Nieuws

Actueel: Nieuws

22 maart 2021

Integrale actie tegen illegale motorcross

Zondag 21 maart is vanuit het landgoed Gorp en Roovert/Roovertsche Heide in Goirle/Hilvarenbeek een integrale handhavingsactie gehouden in samenwerking met diverse plaatselijke groene Boa’s, Boa’s uit de directe omgeving, de natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant (SSIB) en collega’s van het Politieteam Leydal van het Politiedistrict Tilburg. Deze integrale actie was vooral gericht op het…

21 december 2020

Het Meerjarenprogramma Samen Sterk in Brabant (SSiB) 2021-2023 is gereed.

In dit Meerjarenprogramma leest u hoe wij te werk gaan om onze speerpunten Afvaldumping, Stroperij en Wildcross tegen te gaan. Onder de titel ‘Samen Sterk in Brabant’ hebben we de afgelopen jaren al heel goed laten zien waar we voor staan: een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit is gewaarborgd. Door bundeling van krachten…

24 september 2020

Lustrumfilm ‘Ontmoeting in het Groen’

De jaarlijkse informatieve netwerkbijeenkomst ‘Ontmoeting in het Groen’ kan in 2020 helaas geen doorgang vinden. In verband met de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk een netwerkdag van deze grootte te organiseren. Deze dag zou in het teken staan van 5 jaar ‘Ontmoeting in het Groen’, toezicht en handhaving nu en in de toekomst. Tijdens…

15 mei 2020

Beschermde vogelsoort Oeverzwaluw ontdekt in Berkel-Enschot

Bij de bouw van appartementen en woningen rondom het nieuwe winkelcentrum Koningsoord is door een natuurinspecteur van SSIB de beschermde vogelsoort de Oeverzwaluw ontdekt. De vogels zijn ontdekt in een hoop afgegraven grond op het perceel nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Door deze ontdekking is de bouw in dit gebied in samenspraak met de…

3 april 2020

Regiobijeenkomsten

In januari februari hebben in de 6 regio’s in Brabant de regio-overleggen plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was het regioplan. Per keer was er een gevarieerd gezelschap van partners, waarbij met name de boa’s aanwezig waren, maar ook een aantal beleidsmedewerkers en teamleiders. Doel van de bijeenkomsten was om de regioplannen aan te scherpen met de…