Jaaroverzicht 2021

Ook dit jaar is er veel gebeurd bij Samen Sterk in Brabant.

Samen hebben wij vele stappen gezet op het gebied van innovatie, samenwerking met partners en informatiedeling. Deze stappen zorgden ook dit jaar weer voor een veiliger, groener en schoner Brabants buitengebied.

Samen Sterk in Brabant bestrijdt regionale problematiek met een toolkit bestaande uit kennis en advies, mensen en middelen. Deze toolkit bieden wij aan onze partners aan om thema’s als afvaldumping, stroperij en wildcrossen aan te pakken.

Lees het jaaroverzicht hier