Nieuws

Actueel: Documenten

28 april 2022

Jaaroverzicht 2021

Ook dit jaar is er veel gebeurd bij Samen Sterk in Brabant. Samen hebben wij vele stappen gezet op het gebied van innovatie, samenwerking met partners en informatiedeling. Deze stappen zorgden ook dit jaar weer voor een veiliger, groener en schoner Brabants buitengebied. Samen Sterk in Brabant bestrijdt regionale problematiek met een toolkit bestaande uit…

20 april 2021

Jaarverslag 2020

Hoe begin je een jaarverslag over één van de meest unieke periodes die we in ons leven hebben meegemaakt? Wie had gedacht dat alles zo drastisch zou kunnen veranderen?SSiB kijkt terug op een veelbewogen jaar, waarin het Brabantse buitengebied alle hulp kon gebruiken die het kon krijgen. Naast de inzet op onze speerpunten zijn we…

21 december 2020

Het Meerjarenprogramma Samen Sterk in Brabant (SSiB) 2021-2023 is gereed.

In dit Meerjarenprogramma leest u hoe wij te werk gaan om onze speerpunten Afvaldumping, Stroperij en Wildcross tegen te gaan. Onder de titel ‘Samen Sterk in Brabant’ hebben we de afgelopen jaren al heel goed laten zien waar we voor staan: een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit is gewaarborgd. Door bundeling van krachten…