Samen Sterk in Brabant

SSiB verzorgt de toezicht en handhaving in het buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week  beschikbaar in het buiten gebied. Zij zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden op bij overtredingen.
Daarbij gaat het vooral om:

Afvaldumping

Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten.

Stroperij

Stropen van wild, vogels en vissen, vernielen of plukken van (beschermde) planten, aantasten van natuur en dierenwelzijn.

Wildcrossen

Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden.

Naast deze activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken.

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied?

Heeft u een melding van spoed

Is uw melding niet acuut?

Actueel