Samen Sterk in Brabant

SSiB verzorgt de toezicht en handhaving in het buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Zij zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden op bij overtredingen.
Daarbij gaat het vooral om:

Een groene boa met een gevonden blauwe afvalzak in het buitengebied zoekend naar sporen

Afvaldumping

Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten.

Een stroper in het water die vissen aan het vangen is, betrapt door een groene boa

Stroperij

Stropen van wild, vogels en vissen, vernielen of plukken van (beschermde) planten, aantasten van natuur en dierenwelzijn.

Twee groene boa's met verrekijkers op de uitkijk in een natuurgebied

Wildcrossen

Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden.

Naast deze activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken.

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied?

Heeft u een melding van spoed

Is uw melding niet acuut?

Actueel