Meldingen, klachten en misstanden

Een belangrijke taak van SSiB is het reageren op klachten en meldingen over misstanden in het buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB signaleren zelf misstanden, ontvangen klachten of meldingen vanuit het eigen netwerk of ze worden “gevoed” via de Brabantse milieuklachtencentrale (MKC). Soms komen ook meldingen of klachten via locale of regionale meldpunten binnen.

Lees hier welke klachten waar thuishoren.

De natuurinspecteurs pakken de zaken waarvoor ze bevoegd zijn en die zij zelf kunnen afhandelen op. Indien nodig wordt een waarschuwing gegeven of wordt een boete uitgedeeld. Zaken waarvoor zij niet bevoegd zijn of die een langdurige (vaak administratieve) afhandeling behoeven worden doorgezet naar het verantwoordelijk bevoegd gezag. Bij risicovolle incidenten worden altijd de politie en/of andere partners ingeschakeld. Wanneer de indiener van een klacht er om vraagt zal de afwikkeling altijd aan hem teruggekoppeld worden.

Klachten zonder spoedeisend karakter kunnen digitaal worden ingediend via de MKC (www.milieuklachtencentrale.nl) of u belt met het Handhavingsteam Buitengebied (0900 996 54 32). Voor een buitengebiedsklacht of -melding met een spoedseisend karakter belt u hetzelfde nummer.    

SSiB Brabant

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) fungeert binnen het omvangrijke programma Samen Sterk in Brabant als projectleider.

Voor perszaken graag de communicatieafdeling van de ODBN benaderen.

Afdeling communicatie
communicatie@odbn.nl of bij spoed (06) 39084526

U kunt zich hier aanmelden voor de SSiB nieuwsbrief


Digitale toegankelijkheid van de website

SSiB vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

SSiB werkt momenteel aan een nieuwe website. De oplevering is in de loop van 2022 gepland. Daarom is besloten op dit moment geen grote aanpassingen aan de huidige website aan te brengen.
Het toegankelijk maken van de website is een van de speerpunten bij de ontwikkeling. Bij oplevering van de nieuwe website zal de toegankelijkheid getest worden zodat een toegankelijkheidsverklaring afgegeven kan worden.

In deze tussenfase streven wij wel naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze website. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Laat dit ons dan weten via communicatie@odbn.nl.


Vragen?

Voor overige of algemene vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.