Meldingen, klachten en misstanden

Een belangrijke taak van SSiB is het reageren op klachten en meldingen over misstanden in het buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB signaleren zelf misstanden, ontvangen klachten of meldingen vanuit het eigen netwerk of ze worden “gevoed” via de Brabantse milieuklachtencentrale (MKC). Soms komen ook meldingen of klachten via locale of regionale meldpunten binnen.

Lees hier welke klachten waar thuishoren.

De natuurinspecteurs pakken de zaken waarvoor ze bevoegd zijn en die zij zelf kunnen afhandelen op. Indien nodig wordt een waarschuwing gegeven of wordt een boete uitgedeeld. Zaken waarvoor zij niet bevoegd zijn of die een langdurige (vaak administratieve) afhandeling behoeven worden doorgezet naar het verantwoordelijk bevoegd gezag. Bij risicovolle incidenten worden altijd de politie en/of andere partners ingeschakeld. Wanneer de indiener van een klacht er om vraagt zal de afwikkeling altijd aan hem teruggekoppeld worden.

Klachten zonder spoedeisend karakter kunnen digitaal worden ingediend via de MKC (www.milieuklachtencentrale.nl) of u belt met het Handhavingsteam Buitengebied (0900 996 54 32). Voor een buitengebiedsklacht of -melding met een spoedseisend karakter belt u hetzelfde nummer.    

SSiB Brabant

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) fungeert binnen het omvangrijke programma Samen Sterk in Brabant als projectleider.

Voor perszaken graag de communicatieafdeling van de ODBN benaderen.

Afdeling communicatie
communicatie@odbn.nl of bij spoed (06) 39084526

U kunt zich hier aanmelden voor de SSiB nieuwsbrief


Beveiligd mailen met Zivver

De Omgevingsdienst Brabant Noord gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. 

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Heeft u een e-mail ontvangen van de ODBN via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een toegangscode of sms-code invoeren (zie hieronder).

In deze filmpjes ziet u hoe iemand zonder Zivver-account een bericht ontvangt en leest.

Bericht openen met een toegangscode

U heeft een beveiligd bericht ontvangen. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u doorgegeven, via de post, telefonisch of persoonlijk. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Bericht openen met een sms-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het kunt lezen. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop “Beantwoorden”. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Meer weten over Zivver?

Met Zivver kun je veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. Zivver versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via Zivver, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt Zivver met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of heeft u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.com


Digitale toegankelijkheid van de website

SSiB vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

SSiB werkt momenteel aan een nieuwe website. De oplevering is in de loop van 2023 gepland. Daarom is besloten op dit moment geen grote aanpassingen aan de huidige website aan te brengen.
Het toegankelijk maken van de website is een van de speerpunten bij de ontwikkeling. Bij oplevering van de nieuwe website zal de toegankelijkheid getest worden zodat een toegankelijkheidsverklaring afgegeven kan worden.

In deze tussenfase streven wij wel naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze website. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Laat dit ons dan weten via communicatie@odbn.nl.


Vragen?

Voor overige of algemene vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.