Regiobijeenkomsten

In januari februari hebben in de 6 regio’s in Brabant de regio-overleggen plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was het regioplan. Per keer was er een gevarieerd gezelschap van partners, waarbij met name de boa’s aanwezig waren, maar ook een aantal beleidsmedewerkers en teamleiders. Doel van de bijeenkomsten was om de regioplannen aan te scherpen met de regio specifieke zaken en hotspots. Ook is stil gestaan bij het doel van SSiB en hoe we “Samen Sterk in Brabant” kunnen werken. Met al onze partners vormen we immers SSiB.

Het waren geanimeerde bijeenkomsten, waarbij inhoudelijk op de problematiek in de regio’s is ingegaan en daarnaast de samenwerking besproken is. De unanieme conclusie is dat de samenwerking als positief wordt ervaren en dat SSiB een toegevoegde waarde heeft. Uiteraard zijn ook een aantal verbeterpunten besproken. Dat ging met name over communicatie. Hoe houden we elkaar het best op de hoogte? Waar en wanneer treffen we elkaar? En hoe communiceren we? De opmerkingen en verbeterpunten worden verder uitgewerkt. Om met elkaar nog betere afspraken te maken zal er in kleiner verband, afhankelijk van het gebied en de wensen nader invulling worden gegeven aan de concrete acties in de regioplannen.