Beschermde vogelsoort Oeverzwaluw ontdekt in Berkel-Enschot

Bij de bouw van appartementen en woningen rondom het nieuwe winkelcentrum Koningsoord is door een natuurinspecteur van SSIB de beschermde vogelsoort de Oeverzwaluw ontdekt. De vogels zijn ontdekt in een hoop afgegraven grond op het perceel nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Door deze ontdekking is de bouw in dit gebied in samenspraak met de gemeente Tilburg, de aannemer en de Omgevingsdienst Brabant Noord stilgelegd om deze soort te beschermen.

In de grondhoop zijn ongeveer 60 Oeverzwaluwnesten ontdekt. Deze vogelsoort zoekt zijn broedplaats in een zandige steilwand om hier vervolgens nestholen in te graven, wat het een unieke situatie maakt dat deze zich in Berkel-Enschot vestigen. Omdat het hier om een beschermde diersoort gaat, zijn deze vogels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Dit is in Nederland geregeld in de Wet Natuurbescherming. Hierin staat dat er voor bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels wordt gezorgd. De Omgevingsdienst Brabant Noord kijkt hierop toe in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Samen met de Zwaluwenvereniging IVN Oisterwijk hebben zij de situatie bekeken en besloten gedurende de broedtijd van deze Zwaluwen het gebied af te sluiten.

De grond waar de ontdekking van de oeverzwaluwen is gedaan, is in bezit van Heijmans. Zij zijn op de hoogte van de vondst en zullen tot nader signaal geen activiteiten meer ondernemen op deze grond. Mede door dit besluit, heeft de gemeente Tilburg hekken rondom dit gebied geplaatst. Dit ter bescherming van de broedplaats. Zwaluwenvereniging IVN Oisterwijk heeft informatiepanelen op de hekken laten plaatsen waarop uitleg staat over de Oeverzwaluwen. De natuurinspecteurs van SSiB en de handhavers van de gemeente Tilburg houden de locatie goed in de gaten om te voorkomen dat de oeverzwaluwen tijdens hun broedperiode gestoord worden.