Het Meerjarenprogramma Samen Sterk in Brabant (SSiB) 2021-2023 is gereed.

In dit Meerjarenprogramma leest u hoe wij te werk gaan om onze speerpunten Afvaldumping, Stroperij en Wildcross tegen te gaan.

Onder de titel ‘Samen Sterk in Brabant’ hebben we de afgelopen jaren al heel goed laten zien waar we voor staan: een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit is gewaarborgd. Door bundeling van krachten met onze partners, bewoners én bezoekers van het buitengebied, hebben we ons hier letterlijk ‘samen sterk’ voor kunnen maken.