Integrale actie tegen illegale motorcross

Zondag 21 maart is vanuit het landgoed Gorp en Roovert/Roovertsche Heide in Goirle/Hilvarenbeek een integrale handhavingsactie gehouden in samenwerking met diverse plaatselijke groene Boa’s, Boa’s uit de directe omgeving, de natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant (SSIB) en collega’s van het Politieteam Leydal van het Politiedistrict Tilburg.

Deze integrale actie was vooral gericht op het handhaven van verstoring tijdens het broedseizoen. Juridisch gezien begint het broedseizoen op 15 maart 2021 en eindigt op 15 juli 2021. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

Maar er was tijdens deze actie ook speciale aandacht voor het niet naleven van de geldende toegangsbepalingen in het natuurgebied. Zoals loslopende honden en met steeds terugkerende overlast van crossmotoren in de diverse natuurgebieden.
Doordat honden regelmatig achter het wild aan jagen, werden de afgelopen periode veel reeën dood gevonden doordat zij in paniek op de vlucht sloegen en zich vastliepen in gaas -en hekwerken. Een steeds terugkerend probleem is dat er ook vaak in strijd met de verbodsbepalingen gecrossed wordt in natuurgebieden en/of gebieden waar crossen verboden is.

Afgelopen weekend werden tijdens deze gezamenlijke actie 2 motorcrossers staande gehouden die aan het crossen waren in Goirle en Hilvarenbeek. Hier waren via de politie al meerdere klachten over binnengekomen i.v.m. zeer gevaarlijk rijgedrag. Zij crossen over paden waar veel wandelaars liepen en in het natuurgebied waar als gevolg van dit crossen een ernstige verstoring plaatsvond voor de natuur. De motoren zijn tijdens deze actie met hulp van de Politieteam Leydal uit het verkeer genomen voor nader onderzoek. Een van de crossmotoren was in ieder geval niet voorzien van een kenteken, was niet verzekerd en de bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs. Er werden in deze natuurgebieden enkele bestuurders van 4×4 voertuigen en een buggy verbaliseerd die reden op paden waar dit niet was toegestaan.

Tijdens deze handhavingsactie stond de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht de groene Boa’s bij op het gebied van kennis en kunde om steeds in het belang van het behoud van al onze natuurwaarden te handelen.