Effect maatregelen coronavirus op werkzaamheden SSiB

We zien dat het met name in de natuurgebieden drukker is dan anders, omdat mensen toch naar buiten willen. In deze periode is de natuur kwetsbaar en het broedseizoen gaat beginnen. Daarom zijn wij de komende periode extra zichtbaar en herkenbaar aanwezig in deze gebieden en worden bezoekers van de natuurgebieden aangesproken als zij zich niet aan de regels houden.

Toezicht en handhaving in het buitengebied gaan gewoon door, met extra veiligheidsvoorschriften voor onze natuurinspecteurs. Bij klachten, meldingen en ongewone voorvallen waar een bedreiging is voor de volksgezondheid of milieu, wordt ter plaatse gekeken wat er aan de hand is. Hierbij worden hygiëneregels streng gevolgd. Ook kan het zijn dat de veiligheidsregio een beroep gaat doen op de natuurinspecteurs van SSiB in het kader van de noodverordening die 23 maart is aangekondigd. Uiteraard zullen de collega’s van SSiB dan bijspringen waar zij kunnen.