Convenant groene handhaving Noord-Brabant

In december 2021 tekenden de eerste partijen het vernieuwde Convenant groene handhaving Noord-Brabant. Wij willen deelnemers die nog niet getekend hebben graag oproepen dit vernieuwde convenant (wederom) te ondertekenen. Het Convenant groene handhaving maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II (groene boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. De afgelopen jaren hebben we zeer goede ervaringen opgedaan met het convenant, dat door boa’s en werkgevers als onmisbaar wordt ervaren. Met het nieuwe convenant voor onbepaalde tijd, kunnen we met alle partijen in Noord-Brabant, gezamenlijk zo effectief en efficiënt mogelijk optreden tegen misstanden in het buitengebied en natuurgebieden in het bijzonder.


Meer weten over het Convenant groene handhaving Noord-Brabant?

Ga via deze link naar de website van de Provincie.